LEGO® Serious Play®FacebookLEGO® Serious Play® Certified Facilitator

Dlaczego Metoda LEGO® SERIOUS PLAY®
jest efektywna?

Efektywność metody wynika z połączenia elementów, które w tradycyjnych metodach pracy z tematem są trudne do osiągnięcia oraz utrzymania. Kluczowe z nich to:

  1. Uniwersalny język. Podstawowym narzędziem w LEGO® SERIOUS PLAY® są klocki, które stanowią wspólny język jakiego niezależnie od wykształcenia, pozycji czy kultury może użyć każdy. Elastyczność tego języka gwarantuje, że poprzez zbudowany model każdy, w sposób nieskrępowany, jest w stanie podzielić się z innymi swoją wiedzą, spostrzeżeniami, ideami czy obawami.
  2. Zaangażowanie 100% uczestników w 100% ich czasu. LEGO® SERIOUS PLAY® koncentruje się na jednostce, a nie wyłącznie na grupie. Oznacza to, że struktura warsztatu wymaga od wszystkich aktywnego udziału w procesie decyzyjnym. To zwiększa prawdopodobieństwo, że po spotkaniu wszystkie strony będą utożsamiać się i przestrzegać decyzji oraz umów, jakie zapadły w jego trakcie.
  3. Uczenie przez tworzenie czyli spontaniczna, naturalna kreatywność. Badania dowodzą, że pracujemy i uczymy się lepiej gdy przeżywamy to co zgłębiamy, kiedy prawdziwie nas to interesuje, gdy to co robimy - mimo stopnia skomplikowania oraz powagi tematu - jest dla nas dobrą zabawą. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® generuje więcej konkretnych pomysłów i wyników niż tradycyjne metody, ponieważ praca poprzez tworzenie stymuluje naszą kreatywność.
  4. Skuteczna komunikacja. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® dzięki temu, że wykorzystuje wizualizację 3D, metafory i opowieści, zapewnia szybszą i lepszą komunikację oraz zrozumienie. Opiera się jednocześnie na działaniu, krytycznym myśleniu i rozmowie o tym, co się tworzy (co dla każdego z uczestników ma osobiste znaczenie). Taka technika pracy z procesem koncentruje uwagę uczestników na modelach, a nie sobie personalnie. Prowadzi to do łatwiejszego zawierania kompromisów oraz zmniejsza liczbę nieporozumień między uczestnikami.
  5. Ciągła koncentracja na temacie. Spotkania w konwencji LEGO® SERIOUS PLAY® dzięki temu, że skupiają się na klockach, a nie na ludziach pomagają wszystkim uczestnikom koncentrować się wyłącznie na omawianym temacie. Każdy ma czas, aby zbudować własną odpowiedź zanim zacznie o niej opowiadać i poprzez model dzielić się z innymi swoimi przemyśleniami i wiedzą. Dzięki temu dyskusja na każdym z etapów jest intensywna, ale bez zagrożenia wygenerowania konfliktów osobistych.

© All Rights reserved. Copyright by Pimento 2011. LEGO® and SERIOUS PLAY® are trademarks of the LEGO Group, © 2011 The LEGO Group