LEGO® Serious Play®FacebookLEGO® Serious Play® Certified Facilitator

Do czego możemy użyć metody LEGO® SERIOUS PLAY®?

LEGO® SERIOUS PLAY® = Skuteczniejsze spotkania, szybsze procesy innowacji, szybsze uczenie, lepsze wzajemne zrozumienie.

Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® opiera się na przekonaniach, że:

Metoda ma bardzo szerokie zastosowanie przy poprawie jakości funkcjonowania organizacji, innowacji i rozwoju produktów oraz rozwoju zespołów. Swoją plastycznością ułatwia planowanie strategiczne, budowanie silnych zespołów, wprowadzanie innowacyjności oraz szeroko pojętych zmian.

Przykładowe obszary zastosowania Metody LEGO® SERIOUS PLAY®

1. Doskonalenie i poprawa jakości biznesu oraz organizacji

2. Innowacja i rozwój produktu

3. Rozwój zespołu

© All Rights reserved. Copyright by Pimento 2011. LEGO® and SERIOUS PLAY® are trademarks of the LEGO Group.